Prof. Dr. Erol Özmen

Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Hizmetlerinde İletişim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Erol Özmen / Özgeçmiş

Halen Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında öğretim üyesi olan Erol Özmen 1962 yılında Polatlı’nın Sakarya Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini Polatlı’da, ortaöğretimini Eskişehir Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Psikiyatri uzmanlık eğitimini İzmir Devlet Hastanesi’nde yaptı. 1995 yılında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent, 2001 yılında profesör unvanını aldı. Psikiyatride ilgi alanları arasında sağlık hizmetlerinde iletişim, sosyal psikiyatri ve psikodinamik psikiyatri bulunmaktadır.

Yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan birçok makalesinin yanısıra meslektaşlarına yönelik “Organik Mental Bozukluklar”, “Geriatrik Psikiyatri”, “Genel Tıpta Psikiyatrik Sendromlar” ve “Genel Tıp ve Ruhsal Bozukluklar” adlı kitapların yazarları arasında yer almaktadır. Ayrıca halka yönelik “Depresyon Hakkında Her Şey”, “Kendini Tanıma Rehberi”, “Geçinilmesi Zor İnsanlarla Geçinme Sanatı” ve “Burası Türkiye / Hiçbir Şeye Şaşırmayacaksın” adlı kitapların yazarıdır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

E-posta: erolozmen@yahoo.com
Randevu için: 0 236 236 03 30 / 3880

AKADEMİK UNVANLAR
Tıp Doktorluğu: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 1985
Tıpta Uzmanlık: İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi, İzmir, 1991
Yardımcı Doçentlik: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli 1995
Doçentlik: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa, 1996
Profesörlük: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2001

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ
13.11.1996 – 10.07.1998 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı
08.04.1997- 31.08.1999 Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı
26.01.1999 – 31.08.1999 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi İşletme Müdürü Vekili
31.08.1999 – 03.12.2001 Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi İşletme Müdürü Vekili
2001-2002 dönemi Manisa Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi
17.04.2003 – 04.01.2004 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
17.06.2003-19.04.2005 Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyesi
26.01.2004-25.01.2007 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
06.03.2013 – Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı
13.09.2013 – CBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Hizmetlerinde İletişim AD Başkanı
11.03.2013 – Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği