Prof. Dr. Erol Özmen

Psikiyatrist / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Alsancak, Talatpaşa Bulvarı, No:50, Dora Apt, Kat: 3, Daire: 3, Konak / İzmir

Bilimsel Çalışmalar

SCI, SCI-E ve SSCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDEKİ YAYINLAR

Çökmüş FP, Özmen E, Alkin T et al. Evaluation of serum MicroRNA expression profiles in patients with panic disorder. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 2018, 1-6.

Kahraman G, Tavşanlı NG, Baydur H, Özmen D, Özmen E. Tip-2 diyabet hastalarında Diyabette Engeller Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2016; 17(Ek 1):33-34.

Özmen D, Özmen E, Çetinkaya A, Akil İ. Ergenlerde sürekli öfke ve öfke ifade tarzları. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2016; 17(1): 65-73.

Çökmüş GP, Aşçıbaşı K, Sarıkavak T, Özmen E. Sistemik kortikosteroid kullanimina ikincil gelismis bir psikotik bozukluk. 2016; Anadolu Psikiyatri Dergisi 17 (1), 74-76

Taskin EO, Yuksel EG, Ozmen E. The relationship between separation individuation and depression in first grade students of university Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10 (3): 174-180.

Taskin EO, Yuksel EG, Deveci A, Özmen E. Attitudes of patients attending a psychiatric outpatient clinic towards depression. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10 (2): 100-108.

Özmen E, Özmen D, Deveci A, Taşkın EO. Denetim odağının depresyon ve şizofreniye yönelik tutumlara etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008; 9(3),125-131

Özmen D, Dündar, PE, Çetinkaya AÇ. Taşkın EO, Özmen E. Lise öğrencilerinde umutsuzluk ve umutsuzluk düzeyini etkileyen etkenler. Anadolu Psikiyatri Dergisi 9(1):8-15.

Deveci A, Taskin O, Yilmaz H, Demet MM, Erbay-Dundar P, Kaya E, Ozmen E. Prevalence of pseudoneurologic conversion disorder in an urban community in Manisa, Turkey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2007; 42(11):857-64.

Ozmen D, Ozmen E, Ergin D, Cetinkaya AC, Sen N, Dundar PE, Taskin EO. The association of self-esteem, depression and body satisfaction with obesity among Turkish adolescents. BMC Public Health. 2007; 7(147):80.

Ozmen E, Ogel K, Aker T, Sağduyu A, Tamar D, Boratav C. Public opinions and beliefs about the treatment of depression in urban Turkey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2005; 40(11):869-76.

Deveci A, Taşkın EO, Dündar PE, Demet MM, Kaya E, Özmen E, Dinç G. Manisa İli Kent Merkezinde İntihar Düşüncesi ve Girişimi Yaygınlığı. Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(3): 170-178

Ozmen E, Ogel K, Aker T, Sağduyu A, Tamar D, Boratav C (2004) Public attitudes to depression in urban Turkey / The influence of perceptions and causal attributions on social distance towards individuals suffering from depression. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 39:1010-1016.

Taskin EO, Sen FS, Aydemir O, Demet MM, Ozmen E, Icelli I (2003) Public attitudes to schizophrenia in rural Turkey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 38(10):586-92.

Aktan S, Ozmen E, Sanlı B (2000) Anxiety, depression, and nature of acne vulgaris in adolescents. Int J Dermatol. 39(5):354-7

Aktan S, Ozmen E, Sanlı B (1998) Psychiatric disorders in patients attending a dermatology outpatient clinic. Dermatology. 197(3):230-4.

Aydemir O, Ozmen E, Kuey L, Kultur S, Yesil M, Postaci N, Bayata S (1997) Psychiatric morbidity and depressive symptomatology in patients with permanent pacemakers. Pacing Clin Electrophysiol. 20(6):1628-32

 

DİĞER ULUSLARARASI INDEKSLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDEKİ YAYINLAR

Özmen E, Ozan E. Üsteleyici Hasta. Van Tıp Dergisi 2018; 25(3): 430-436.

Özmen D, Çetinkaya AÇ, Ulas SC, Özmen E. Association between perceived social support and postpartum depression in Turkey. 2014; 4(10): 2025-2036.

Sağduyu A, Özmen E, Aker T, Ögel K, Uğuz Ş, Tamar D, Boratav C, Liman O. Pratisyen Hekimlerin Depresyon ile İlgili Bilgi ve Tutumları Yeni Symposium 2008; 46(4):206-214

Özmen E, Taşkın EO, Özmen D, Demet MM (2004) Hangi etiket daha damgalayıcı : ruhsal hastalık mı? Akıl hastalığı mı? Türk Psikiyatri Dergisi 15(1) :47-55.

Sağduyu A, Aker T, Özmen E, Uguz S, Ögel K, Tamar D (2003) Şizofrenisi olan hastaların şizofreniye yönelik tutumları. Türk Psikiyatri Dergisi 14(3):203-12.

Özmen E, Ögel K, Boratav C, Sağduyu A, Aker T, Tamar D: Depresyon ile ilgili bilgi ve tutumlar: İstanbul Örneği. Türk Psikiyatri Dergisi 2003; 14(2):89-100.

Taşkın EO, Seyfe Şen F, Aydemir O, Demet MM, Özmen E, İçelli İ (2002) Türkiye’de kırsal bir bölgede yaşayan halkın şizofreniye ilişkin tutumları. Türk Psikiyatri Dergisi 13(3):205-14.

Özmen E, Ögel K, Sağduyu A, Boratav C (2002) Birinci basamak sağlik hizmetlerinde distimik bozukluk. Türk Psikiyatri Dergisi 13(1):23-32.

ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN ARAŞTIRMALAR

Rahman S, Altan S, Elbi H, Açelya K, Nazik F, Özmen E, Çam FS.  Özel Bir Huzurevi Sakinlerinin Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi.  Klinik Tıp Aile Hekimliği 2015; 7(2), 38-42.

Özmen E. Psikoterapötik görüşme. Turkiye Klinikleri Journal of Psychiatry Special Topics. 2009; 2 (2), 45-51

Özmen E, Özmen D, Dündar PE, Çetinkaya AÇ, Taşkın EO. Yoksulluğun ergenlerin ruh sağlığına etkileri. Türkiye’de Psikiyatri 2008; 10(2): 39–46

Taşkın EO, Şen FS, Özmen E, Aydemir Ö: Kırsal kesimde depresyonlu hastalara yönelik tutumlar: sosyal mesafe ve etkileyen etmenler. Türkiye’de Psikiyatri 2006; 8:11-17.

Deveci A, Demet MM, Özmen B, Kafesçiler SÖ, Özmen E, Hekimsoy Z, Güçlü F: Obezitede Tedaviye Yanıt ve Aleksitimi. Klinik Psikiyatri Dergisi 2006; 9: 170-176.

Taşkın EO, Özmen E, Gürlek Yüksel E, Deveci A. Depresyonlu hastaların depresyona yönelik tutumları. Türkiye’de Psikiyatri 2005;7(2):44-53.

Özmen E, Ögel K, Sağduyu A, Tamar D, Boratav C, Aker T (2003) Psikiyatri dışı uzman hekimlerin ruhsal bozukluklar konusunda bilgi ve tutumları. Anadolu Psikiyatri Dergisi 4(1):5-12.

Özmen E, Özmen D, Taşkın EO, Demet MM (2003) Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin depresyona yönelik tutumları.
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 4(2):87-97.

Taşkın EO, Özmen D, Özmen E, Demet MM (2003) Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin şizofreni ile ilgili tutumları. Nöropsikiyatri Arşivi 2003; 40(1-2):5-12

Şen FS, Taşkın EO, Özmen E, Aydemir Ö, Demet MM (2003) Türkiye’de kırsal bölgede yaşayan halkın depresyona ilişkin tutumları. Anadolu Psikiyatri Dergisi 4(3):133-143.

Demet MM, Deveci A, Özmen E, Şen FS, İçelli İ (2002) Major depresif bozukluk tanısı alan hastalarda aleksitiminin belirti örüntüsü üzerine etkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 39: 67-74.

Deveci A, Özmen E, Demet MM, İçelli İ (2002) Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran konversiyon bozukluklu hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi 3: 28-33.

Aker T, Özmen E, Ögel K, Sağduyu A, Uğuz Ş, Tamar D, Boratav C, Liman O (2002) Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı. Anadolu Psikiyatri Dergisi 3:5-13

Sağduyu A, Aker T, Özmen E, Ögel K, Tamar D (2001) Halkın şizofreniye bakışı ve yaklaşımı üzerine bir epidemiyolojik çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi 12(2):99-110.

Sağduyu A, Ögel K, Özmen E, Boratav C (2000) Birinci basmak sağlık hizmetlerinde depresyon. Türk Psikiyatri Dergisi 11:3-16.

Aydemir Ö, Danacı EA, Taşkın O, Özmen E, İçelli İ (2000) Aleksitimik Hastalardaki Depresyonun Ölçümü: kendini değerlendirme ölçeğine karşılık görüşmecinin değerlendirdiği ölçek. Türk Psikiyatri Dergisi 11: 127-130.

Aydemir Ö, Danacı Esen A, Adıgüzel H, Şen Seyfe F, Özmen E, İçelli İ (1999) Majör depresif bozuklukta tiroid işlevlerinin incelenmesini etkileyen faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi 10(4):305-309.

Esen A, Gündüz K, Deveci A, Özmen E (1998) Kronik el egzemalı ve kronik nonspesifik prurituslu hastalarda psikiyatrik morbiditenin araştırılması. Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 6:26-31.

Esen Ayşen:, Özmen E, İçelli İ (1998) Psikiyatri poliklinik hizmetlerinde planlanmış randevuların kontrollere düzenli geliş üzerindeki etkisi (bir kalite geliştirme çalışması). Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 6:21-25.

Özmen E,Aydemir Ö, İçelli İ (1997) Bedensel hastalığı olanlarda psikiyatrik tanı dağılımı (Türkiye’de yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi). Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları 2:285-298.

Küey L, Özmen E, Demet MM, Aydemir Ö, Gülseren AŞ, Kültür S (1996) Depresif bozukluklar ve anksiyete bozukluklarının karşılaştırmalı fenomenolojisi – kesitsel bir sınıflandırma çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 7: 169-175.

Sağduyu A, Özmen E (1996) Temel sağlık hizmetlerinde ruhsal bozukluklar: pratisyen doktor tanıları, verilen tedaviler, eğitimin etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi 7: 176-184.

Aydemir Ö, Özmen E, Demet MM, Küey L, Mete L, Gülseren AŞ, Kültür S (1996) Major depresyon ve distiminin belirti örüntüleri açısından karşılaştırılması – kesitsel bir sınıflandırma çalışması. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi 4: 171-175.

Dinçer T, Özmen E, Torun AS, Karaman A (1995) “Psikojenik pruritus”lu hastalarda psikiyatrik morbidite. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 33: 111-117.

Özmen E, Aydemir Ö, Gülseren AŞ, Kültür S (1994) Ulusal psikiyatri kongrelerinde sunulan “konsültasyon-liyezon psikiyatrisi” ile ilgili bildirilerin değerlendirilmesi. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 32: 422-428.

Özmen E, Demet MM, İçelli İ, Yolasığmaz G, Kültür S (1994) Eğitim veren bir devlet hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların tanı gruplarına göre sosyodemografik özellikleri. Kriz Dergisi 2: 235-240.

Aktan Ş, Özmen E, Yavuz Ş, Özkaya N (1994) Akne vulgarisli hastalarda görülen psikiyatrik belirtiler. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 28: 93-98.

Eğrilmez A, Özmen E, Kültür S (1994) Psikiyatri uzmanlarının depresif bozukluklar ve anksiyete bozukluklarında farmakoterapi tercihleri. Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2: 113-121.

Özmen E, Yavuz Ş, Kültür S (1993) Psikiyatrik hastalarda somatik belirtilerin ortaya çıkışını etkileyen etmenler. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 31: 295-301.

Gülseren Ş, Özmen E, Önal C, Kültür S (1993) Konversiyon bozukluklu hastalarda belirti dağılımı ve sosyodemografik özellikler. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 31: 373-377.

Eğrilmez A, Özmen E, Kültür S (1993) DSM tanı kategorilerinin psikiyatri uzmanlarınca kullanımı. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 31: 378-386.

Kültür S, Özmen E, Eğrilmez A (1993) Psikiyatri uzmanlarının çeşitli psikiyatrik durumların sağaltımı konusundaki tutum ve tercihleri. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 31: 387-393.

Özmen E, Aydemir Ö (1993) Bir genel hastanede istenen psikiyatri konsültasyonları. Nöropsikiyatri Arşivi 30: 271-275.

Demet MM, Özmen E, Küey L, Kültür S: Anksiyete Bozuklukları ve depresif bozukluklarda seperasyon öyküsü. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1993; 31:161-166.

Özmen E, Demet MM, Gülseren L, Kültür S (1993) Somatik yakınmalar ile psikiyatri polikliniğine başvuranlarda DSM-III-R tanıları. Düşünen Adam 6:16-21.

Özmen E, Demet MM, Küey L, Kültür S (1993) Depresif bozukluklu hastalarda görülen somatik belirtiler. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 31:6-10.

Demet MM, Özmen E (1992) Psikiyatri dışı hekimlerde psikotrop ilaç yazma sıklığı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2:54-57.

Kültür S, Özmen E, Demet MM, Yolasığmaz G (1992) Bir devlet hastanesinde psikiyatri polikliniği hizmetlerinin değerlendirilmesi. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 30:372-381.

Özmen E, Demet MM, Küey L, Kültür S (1992) Depresif bozuklukta belirti sıklığı (kontrollü kesitsel bir sınıflandırma çalışması). İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 30:435-440.

Demet MM, Özmen E, Yolasığmaz G, Kültür S (1992) Psikiyatri polikliniğinde ilaç tedavisi tercihlerinde değişim. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2:11-15.

Demet MM, Özmen E, Küey L, Kültür S (1992) Panik bozuklukta belirti örüntüsü (kesitsel bir sınıflandırma çalışması). İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 30:603-609.

Kültür S, Özmen E, Demet MM, Ertürk S (1992) İç hastalıkları servislerinde yatarak tedavi görmekte olan hastalarda depresif belirtilerin araştırılması. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 30: 157-161.

Yolasığmaz G, Demet MM, Özmen E, Kültür S (1992) Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların sosyodemografik özellikleri ve tanı dağılımları. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1992; 30:162-167.

Özmen E, Demet MM, Yolasığmaz G, Kültür S (1992) Ayaktan psikiyatrik tedavi hizmetinde başvuru sıklığı ve bunu etkileyen faktörler. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 30:168-171.

KONGRE KİTAPLARINDA TAM METİN OLARAK YAYINLANAN ARAŞTIRMALAR

Kültür S, Özmen E, Gülseren AŞ, Yavuz Ş (1990) Psikiyatri servisinde yatarak tedavi görmekte olan hastaların kendilerine göre servis uygulamalarından yarar görme durumları. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi (Bilimsel Yayınlar Kitabı) Cilt II, Dokuz Eylül Ün. Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD, İzmir. pp.523-534.

Kültür S, Gülseren L, Demet MM, Özmen E, Yavuz Ş (1989) Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisine beş yıl içinde yatan olguların tanı, yatış süresi, sosyodemografik özellikleri açısından değerlendirilmesi. XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi (Bilimsel Çalışmaları), Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı Yayınları, Ankara. pp.82-94.

Kültür S, Demet MM, Özmen E, Ertürk S (1989) Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisinde yatarak tedavi görmekte olan hastalarda Beck Depresyon Ölçeği skorları ile DSM-III-R tanılarının karşılaştırılması. XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi (Bilimsel Çalışmaları), Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı Yayınları, Ankara. pp.67-69.

Kültür S, Özmen E, Demet MM, Koyuncuoğlu H, Gülseren L (1989) İç hastalıkları servislerinde yatarak tedavi görmekte olan hastalarda deliryum görülme sıklığı. XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi (Bilimsel Çalışmaları), Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı Yayınları, Ankara. pp.744-746.

DERLEMELER
Özmen E. Kişilik ve psikiyatrik bozukluklar. Klinik Aktüel Tıp Nöropsikiyatri Forumu 2009; 3(2): 16–21. Özmen E (2004) Depresyona yönelik tutumlar ve damgalama. 3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi (3 Ek.3): 51-60.

Taşkın EO, Özmen E (2004) Ruhsal hastalıklara yönelik tutumları etkileyen etmenler: Bilgi, temas, etiket, psikopatoloji tipi, medya. 3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 12 (Ek.3): 25-40.

Taşkın EO, Özmen E (2004) Sosyodemografik etmenlerin ruhsal hastalıklara yönelik tutumlara etkileri. 3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 12 (Ek.3): 13-24.

Özmen E (1999) Organik Mental Bozukluklar: giriş. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları. 4:277-283.

Özmen E, Sağduyu A (1997) Temel sağlık hizmetlerinde depresyon: tanı sorunları ve öneriler. Türk Psikiyatri Dergisi 8: 93-101.

Özmen E (1997) Ağrıda psikiyatrik tedavi yaklaşımı. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları 2:205-222.

Özmen E (1996) Somatizasyon. Psikiyatri Bülteni 4: 101-120.

Özmen E (1996) Depresyon: Genel Bir Gözden Geçirme I-II-III. Depresyon Dergisi 1996; 1:3-14/43-54/90-98.

Aydemir Ö, Özmen E (1995) Depresyon ve Kişilik. Psikiyatri Bülteni 3:118-125.

Aydemir Ö, Özmen E (1995) İkincil Mani. Psychomed 1: 85-88.

Özmen E, Aydemir Ö (1994) Somatizasyon. Psikiyatri Bülteni 3: 30-38.

Özmen E, Aydemir Ö (1993) Bedensel hastalığı olanlarda depresyon. Psikiyatri Bülteni 2:71-77.

KİTAP BÖLÜMLERİ

Yurt dışında yayımlanan yabancı dilde kitap bölümü
Ozmen, E., Ozmen, D., Cetinkaya, AC., Taskin, E.O., Dundar, PE. “The Relationship between Gender and Depression, Self-Esteem, Hopelessness, Submissive Acts, Guilt, Shame and Anger In Adolescents”, Social Psychology: New Research ed. E.P Lamont, Nova Science Publishers, New York, 2009.

Ozmen E, Ozmen D, Taskin EO, Demet MM. Influence of Psychopathology Type on Attitudes Toward Psychiatric Disorders. Public Opinion Research Focus ed. L.O. Petrieff, R.V. Miller, pp.135-148, Nova Publishers, New York, 2008.

Yurt içinde yayımlanan kitap bölümü
Özmen E, Taşkın EO. Tutum belirleme çalışmalarında yöntem sorunları. Stigma Ruhsal Hastalıklara Yönelik Tutumlar ve Damgalama. 1. Baskı, Taşkın EO (ed), İzmir, Meta Basım Matbaacılık 2007: 9-16.

Özmen E. Depresyona yönelik tutumlar ve damgalama Stigma Ruhsal Hastalıklara Yönelik Tutumlar ve Damgalama. 1. Baskı, Taşkın EO (ed), İzmir, Meta Basım Matbaacılık 2007: 137-156.

Özmen E, Taşkın EO. Ruhsal hastalıklara yönelik tutumların ruh sağlığı hizmetlerine etkisi. Stigma Ruhsal Hastalıklara Yönelik Tutumlar ve Damgalama. 1. Baskı, Taşkın EO (ed), İzmir, Meta Basım Matbaacılık 2007: 193-208.

Özmen E, Taşkın EO. Poliklinik uygulamalarında psikoterapötik girişimler. Psikiyatri Temel Kitabı. 2. Baskı, (Köroğlu E, Güleç C (ed.), Ankara, HYB Basım Yayın, 2007: 562-570.

Özmen E (2001) Depresyonda psikolojik girişimler. “Depresyonda Tanı ve Tedavi” içinde Ögel K, Sağduyu A, Özmen E, Boratav C (yazarlar), İstanbul, PAREM, s.43-57.

Özmen E (1999) Ülkemizde psikiyatri konsültasyonu: ilgili çalışmaların gözden geçirilmesi. “Psikiyatri Konsültasyonu El Kitabı” içinde, Ed: Ö Aydemir

Özmen E, Sağduyu A (1997) Somatizasyon Bozukluğu. Psikiyatri Temel Kitabı’nda, C. Güleç, Köroğlu E (editörler), Hekimler Yayın Birliği, Ankara, s.527-534.

Özmen E, Sağduyu A (1997) Farklılaşmamış somatoform bozukluk. Psikiyatri Temel Kitabı’nda, C. Güleç, Köroğlu E (editörler), Hekimler Yayın Birliği, Ankara, s.535-536.

KİTAPLAR

Ögel K, Sağduyu A, Özmen E, Boratav C (1999) “Genel Tıp ve Ruhsal Bozukluklar”, İstanbul, PAREM.
[“Hasta-hekim ilişkisi”, “Psikiyatri ve bedensel hastalıklar”. “Anksiyete bozuklukları” “Kronik bedensel hastalıklarda psikososyal yaklaşım” bölümlerinin yazarlığı]

Özmen E, Aydemir Ö, Bayraktar E (1997) Genel Tıpta Psikiyatrik Sendromlar. Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1997.
[“Genel tıpta psikiyatri (genel bakış)”, “Genel tıpta depresyon”, “Genel tıpta somatizasyon” bölümlerinin yazarlığı.]

Örnek T, Bayraktar E, Özmen E (yazarlar) (1992): Geriatrik Psikiyatri, Saray Kitapevleri, İzmir.

Saygılı R (çeviri ed), Bayraktar E, Özmen E (çevirenler) (1990) Psikiyatri, Ege Ün. Tıp Fakültesi yayınları. (Psychiatry, JH Scully, 2nd ed.)

Tuncer S, Bayraktar E, Özmen E (yazarlar) (1989) Organik Mental Bozukluklar, Ege Ün. Tıp Fakültesi yayınları, 1989.

KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

Taşkın EO, Seyfe Şen F, Aydemir Ö, Demet MM, Özmen E, İçelli İ (2002) Kırsal kesimde şizofreninin sağaltımına ilişkin inanç ve tutumlar. 9. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Kongre Kitabı s.456-465.

Taşkın EO, Ersoy B, Yılmaz İkizoğlu Ö, Karakoç Z, Gürlek Yüksel E, Özmen E. Obez adolesanlarda depresyon ve benlik saygısı. 49. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, 14-17 Eylül 2005, s. 282.

Özmen E, Özmen D, Dündar P, Çakmakçı Çetinkaya A, Taşkın EO. Ergenlerde algılanan aile gelir düzeyinin depresyon, benlik saygısı, öfke, boyun eğici davranış, suçluluk ve utanç ile ilişkisi. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Erzurum, 15-20 Kasım 2005, s.244

Özmen D, Özmen E, Ergin D, Çakmakçı AÇ, Şen N, Dündar PE, Taşkın O. Adölesanlarda Şişmanlık Sıklığı Ve Şişmanlığın Benlik Saygısı, Depresyon Ve Bedenden Memnuniyete Etkisi. III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 22-24 Eylül 2005, İzmir.

Sağduyu A, Aker T, Özmen E, Uguz S, Ögel K, Tamar D (2003) Şizofreniye ilişkin tutumlar ve demografik değişkenlerle ilişkileri. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya.

Aker T, Ögel K, Özmen E, Liman O, Sağduyu A, Boratav C, Tamar D. (2003) Deprem sonrası ruhsal sorunlar ve bu sorunları yaşayanlara karşı tutum. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya.

Taşkın EO, Özmen E, Yüksel EG, Deveci A, Demet MM. (2003) Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların depresyona yönelik tutumları. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya.

Özmen E, Taşkın EO, Özmen D, Demet MM. Hangi etiket daha damgalayıcı: Ruhsal hastalık mı? Akıl hastalığı mı ? 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya.

Özmen E, Özmen D, Taşkın EO, Demet MM, Eser E: (2003) “Psikopatoloji Tipinin Psikiyatrik Hastalıklara Yönelik Tutuma Etkisi,” Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, VII. Bahar Sempozyumu, Kemer-Antalya.

Şen FS, Taşkın EO, Özmen E, Demet MM, Aydemir Ö (2003) “Türkiye’de Kırsal Kesimde Depresyonun Sağaltımına İlişkin İnanç ve Tutumlar,” Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, VII. Bahar Sempozyumu, Kemer-Antalya.

Taşkın EO, Şen FS, Özmen E, Aydemir Ö, Demet MM (2003) Kırsal kesimde depresyonlu hastalara ilişkin tutumlar: sosyal mesafe ve etkileyen etmenler. 10. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Ankara.

Taşkın EO, Özmen E, Gürlek E, Demet MM, Deveci A (2003) Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların kendi durumlarına yönelik düşünceleri ve tutumları. 10. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Ankara.

Özmen E, Özmen D, Taşkın EO, Demet MM (2003) Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin depresyona yönelik tutumları. 10. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Ankara.

Taşkın EO, Özmen D, Özmen E, Demet MM. (2003) Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin şizofreni ile ilgili tutumları. 10. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Ankara.

Özmen E, Aker T, Ögel K, Sağduyu A, Uğuz Ş, Tamar D, Boratav C, Liman O (2002) Türkiye’de birinci basamak sağlık
hizmetlerinde çalışan hekimlerin depresyona bakış açısı. Bahar Sempozyumları Antalya.

Taşkın EO, Seyfe Şen F, Aydemir Ö, Demet MM, Özmen E, İçelli İ (2002) Kırsal kesimde şizofrenili hastalara ilişkin tutumlar: sosyal mesafe ve etkileyen etmenler. Bahar Sempozyumları, Antalya.

Taşkın EO, Seyfe Şen F, Aydemir Ö, Demet MM, Özmen E, İçelli İ (2002) Kırsal kesimde şizofreninin sağaltımına ilişkin inanç ve tutumlar. 9. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Malatya.

Özmen E, Boratav C, Ögel K, Aker T, Sağduyu A, Tamar D (2001) Depresyon ile ilgili halkın bilgi, tutum ve davranışı. 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul.

Seyfe Şen F, Özmen E, Taşkın O, aydemir Ö, Demet MM, İçelli İ (2001) Kırsal alanda yaşayan halkın depresyon ile ilgili tutumlarına bakış. 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul.

Demet MM, Deveci A, Özmen E, Seyfe Şen F, İçelli İ (2001) Aleksitiminin major depresyon belirti örüntüsü üzerine etkisi. 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul.

Taşkın EO, Seyfe Şen F, Aydemir Ö, Özmen E, Demet MM, İçelli İ (2001) Kırsal kesimdeki halkın şizofreniye ilişkin tutumları ve bunları etkileyen etmenlerin araştırılması. 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul.

Deveci A, Özmen E, Demet MM, İçelli İ (2001) Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran konversiyon bozukluklu hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri. 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul.

Ögel K, Tamar D, Özmen E, Aker T, Sağduyu A, Boratav C (2001) İstanbul’da alkollü içki kullanım sıklığı. 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul.

Sağduyu A, Aker T, Özmen E, Ögel K, Tamar D (2001) Şizofreniye karşı tutumlar üzerine bir epidemiyolojik araştırma. Bahar Sempozyumları 5, Antalya.

Sağduyu A, Ögel K, Özmen E, Boratav C (2000) Şizofrenide psikososyal tedavilere bakış ve eğitim. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya.

Esen A, Deveci A, Özmen E (1998) Anksiyete ve depresyonun psikometrik testlerle ayırdedilebilirliği. 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Çeşme-İzmir

Aktan Ş, Özmen E, Şanlı B (1997) Dermatoloji polikliniğine başvuran hastalarda psikiyatrik morbidite. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya.

Özmen E, Aydemir Ö, İçelli İ (1997) Ülkemizde hastanelerde istenen psikiyatri konsültasyonlarını inceleyen çalışmaların gözden geçirilmesi. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya.

Esen A, Gündüz K, Deveci A, Özmen E (1997) Egzema, kronik nonspesifik pruritus ve kronik ürtikerli hastalarda psikiyatrik morbiditenin araştırılması. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya.

Esen Ayşen:, Özmen E, İçelli İ (1997) Psikiyatri poliklinik hizmetlerinde randevuların kontrollere düzenli geliş üzerindeki etkisi (bir kalite geliştirme çalışması). 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya.

Özmen E, İçelli İ (1996) Bedensel hastalığı olanlarda psikiyatrik tanı dağılımı (Türkiye’de yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi). 32. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara.

Özmen E, Solak U, İçelli İ, Kültür S (1996) Eğitim veren bir devlet hastanesinde istenen psikiyatri konsültasyonları. 32. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara.

Özmen E, Dinçer T, Torun A, Karaman A, İçelli İ (1996) Vitiligolu hastalarda psikiyatrik tanı ve depresyon belirtilerinin dağılımı. 32. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara.

Sağduyu A, Özmen E (1996) Pratisyen hekimlerin ruhsal bozukluklarla ilgili bilgi ve tutumları, depresyon eğitimi sonrasında görülen değişiklikler. 32. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara.

İçelli İ, Özmen E (1996) Antidepressant Choice in the Outpatient Department of a Psychiatric Clinic. Current Aspects in the Psychopharmacology of Mood Disorders – ECNP Regional Meeting, İstanbul.

Esen Ayşen:, Özmen E, İçelli İ (1996) Psikiyatri poliklinik hizmetlerinde planlanmış randevuların kontrollere düzenli geliş üzerindeki etkisi. Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Ölçümü Sempozyumu Ankara.

Aydemir Ö, Özmen E, Demet MM, Küey L, Mete L, Gülseren AŞ, Kültür S (1994) Major depresyon ve distiminin belirti örüntüleri açısından karşılaştırılması – kesitsel bir sınıflandırma çalışması. 3. Anadolu Psikiyatri Günleri.

Özmen E, Demet MM, Aydemir Ö, Mete L, Kültür S (1994) Anksiyete ve depresif bozukluklu hastalarda somatik belirtilerin ortaya çıkışını etkileyen etmenler. 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kayseri-Nevşehir.

Özmen E, Demet MM, İçelli İ, Yolasığmaz G, Kültür S (1994) Eğitim veren bir devlet hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların tanı gruplarına göre sosyodemografik özellikleri. I. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Antalya.

Gülseren Ş, Özmen E, Gülseren L, İçelli İ, Kültür S (1994) Bir Psikiyatri Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Ebeveyn Yitiminin Araştırılması. I. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Antalya.

Özmen E, Demet MM, İçelli İ, Yolasığmaz G, Kültür S (1994) Eğitim Veren Bir Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği Epidemiyolojisi. I. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Antalya

Aktan Ş, Özmen E, Yavuz Ş (1993) Akne vulgarisli hastalardaki psikiyatrik belirtiler. 29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa.

Aydemir Ö, Önal C, Özmen E, Kültür S, Bayata S (1993) Kalıcı pacemaker takılan hastalarda psikiyatrik tanı ve depresif belirti dağılımı. 29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa.

Özmen E, Aydemir Ö, Gülseren AŞ, Kültür S (1993) Ulusal Psikiyatri Kongrelerinde sunulan “konsültasyon-liyezon psikiyatrisi” ile ilgili bildirilerin değerlendirilmesi. 29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa.

Yeşil M, Bayata S, Özmen E, Postacı N, Kültür S (1993) 4th International Congress On Cardiac Pacing And Electrophysıology, Antalya.

Gülseren Ş, Özmen E, Önal C, Kültür S (1992) Konversiyon bozukluklu hastalarda belirti dağılımı ve sosyodemografik özellikler. 28. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara.

Eğrilmez A, Özmen E, Kültür S (1992) DSM tanı kategorilerinin psikiyatri uzmanlarınca kullanımı. 28. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara.

Kültür S, Özmen E, Eğrilmez A (1992) Psikiyatri uzmanlarının çeşitli psikiyatrik durumların sağaltımı konusundaki tutum ve tercihleri. 28. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara.

Demet MM, Özmen E (1992): Psikiyatri dışı hekimlerde psikotrop ilaç yazma sıklığı. 28. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara.

Demet MM, Özmen E, Yolasığmaz G, Kültür S (1991) Psikiyatri polikliniğinde ilaç tedavisi tercihlerinde değişim. 27. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya.

Yolasığmaz G, Demet MM, Özmen E, Kültür S (1991) Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların sosyodemografik özellikleri ve tanı dağılımları. 27. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya.

Özmen E, Demet MM, Yolasığmaz G, Kültür S (1991) Ayaktan psikiyatrik tedavi hizmetinde başvuru sıklığı ve bunu etkileyen faktörler. 27. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya.

Kültür S, Özmen E, Gülseren AŞ, Yavuz Ş (1990) Psikiyatri servisinde yatarak tedavi görmekte olan hastaların kendilerine göre servis uygulamalarından yarar görme durumları. 26. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi,
İzmir.

Kültür S, Özmen E, Demet MM, Ertürk S (1989) Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi Psikiyatri servisinde yatarak tedavi görmekte olan hastalarda Beck Depresyon Ölçeği skorları ile DSM-III-R tanılarının karşılaştırılması. 25. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Mersin.

Kültür S, Özmen E, Gülseren L, Yavuz Ş, Demet MM (1989) Bir genel hastanede psikiyatri servisine beş yıl içinde yatan olguların tanı, yatış süresi, sosyodemeografik özellikleri açısından değerlendirilmesi. 25. Ulusal Psikiaytri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Mersin.

Kültür S, Demet MM, Özmen E, Ertürk S (1989) İç hastalıkları servislerinde yatarak tedavi görmekte olan hastaların depresif belirtilerin araştırılması. 25. Ulusal Psikiaytri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Mersin.

Kültür S, Koyuncuoğlu HR, Özmen E, Gülseren L, Demet MM (1989) İç hastalıkları servislerinde yatarak tedavi görmekte olan hastalarda deliryum görülme sıklığı. 25. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Mersin.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR NEDENİYLE ALINAN ÖDÜLLER

Bahar Sempozyunları 5, Dünya Psikiyatristler Birliği Genç Psikiyatristler Poster Bildirisi Üçüncülük Ödülü
[Sağduyu A, Aker T, Özmen E, Ögel K, Tamar D: Şizofreniye karşı tutumlar üzerine bir epidemiyolojik araştırma]

2000 Türk Psikiyatri Dergisi Araştırma Ödülü
[Sağduyu A, Ögel K, Özmen E, Boratav C (2000) Birinci basmak sağlık hizmetlerinde depresyon. Türk Psikiyatri Dergisi 11:3-16.]

1997 Türk Psikiyatri Dergisi Araştırma Ödülü
[Küey L, Özmen E, Demet MM, Aydemir Ö, Gülseren AŞ, Kültür S (1996) Depresif bozukluklar ve anksiyete bozukluklarının karşılaştırmalı fenomenolojisi – kesitsel bir sınıflandırma çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 7: 169-175.]

SCI-E VE SSCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE ALINAN ATIFLAR

Aktan S, Ozmen E, Sanlı B (2000) Anxiety, depression, and nature of acne vulgaris in adolescents. Int J Dermatol. 39(5):354-7
Toplam Atıf Sayısı: 52

Aktan S, Ozmen E, Sanlı B (1998) Psychiatric disorders in patients attending a dermatology outpatient clinic. Dermatology. 197(3):230-4.
Toplam Atıf Sayısı: 33

Taskin EO, Sen FS, Aydemir O, Demet MM, Ozmen E, Icelli I (2003) Public attitudes to schizophrenia in rural Turkey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 38(10):586-92. Toplam Atıf Sayısı: 16

Aydemir O, Ozmen E, Kuey L, Kultur S, Yesil M, Postaci N, Bayata S (1997) Psychiatric morbidity and depressive symptomatology in patients with permanent pacemakers. Pacing Clin Electrophysiol. 20(6):1628-32. Toplam Atıf Sayısı: 8

Ozmen E, Ogel K, Aker T, Sağduyu A, Tamar D, Boratav C (2004) Public attitudes to depression in urban Turkey / The influence of perceptions and causal attributions on social distance towards individuals suffering from depression. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 39:1010-1016.
Toplam Atıf Sayısı : 6

Ozmen E, Ogel K, Aker T, Sağduyu A, Tamar D, Boratav C. Public opinions and beliefs about the treatment of depression in urban Turkey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2005 Nov;40(11):869-76. Toplam Atıf Sayısı : 4

Sağduyu A, Aker T, Özmen E, Ögel K, Tamar D (2001) Halkın şizofreniye bakışı ve yaklaşımı üzerine bir epidemiyolojik çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi 12(2):99-110. Toplam Atıf Sayısı : 3

Özmen E, Ögel K, Boratav C, Sağduyu A, Aker T, Tamar D: Depresyon ile ilgili bilgi ve tutumlar: İstanbul Örneği.
Türk Psikiyatri Dergisi 2003; 14(2):89-100. Toplam Atıf Sayısı : 2

Deveci A, Taşkın EO, Dündar PE, Demet MM, Kaya E, Özmen E, Dinç G. Manisa İli Kent Merkezinde İntihar Düşüncesi ve Girişimi Yaygınlığı. Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(3): 170-178. Toplam Atıf Sayısı : 1

Özmen E, Taşkın EO, Özmen D, Demet MM (2004) Hangi etiket daha damgalayıcı : ruhsal hastalık mı? Akıl hastalığı mı?
Türk Psikiyatri Dergisi 15(1) :47-55. Toplam Atıf Sayısı: 1

Sağduyu A, Aker T, Özmen E, Uguz S, Ögel K, Tamar D (2003) Şizofrenisi olan hastaların şizofreniye yönelik tutumları
Türk Psikiyatri Dergisi 14(3):203-12. Toplam Atıf Sayısı: 1

Özmen E,Aydemir Ö, İçelli İ (1997) Bedensel hastalığı olanlarda psikiyatrik tanı dağılımı (Türkiye’de yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi). Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları 2:285-298. Toplam Atıf Sayısı: 1

Özmen E, Özmen D, Taşkın EO, Demet MM (2003) Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin depresyona yönelik tutumları.
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 4(2):87-97. Toplam Atıf Sayısı: 1

Özmen E, Demet MM, İçelli İ, Yolasığmaz G, Kültür S (1994) Eğitim veren bir devlet hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların tanı gruplarına göre sosyodemografik özellikleri. Kriz Dergisi 2: 235-240. Toplam Atıf Sayısı: 1

Özmen E, Aydemir Ö (1994) Somatizasyon. Psikiyatri Bülteni 3: 30-38.
Toplam Atıf Sayısı: 1

Taşkın EO, Seyfe Şen F, Aydemir O, Demet MM, Özmen E, İçelli İ (2002) Türkiye’de kırsal bir bölgede yaşayan halkın şizofreniye ilişkin tutumları.
Türk Psikiyatri Dergisi 13(3):205-14. Toplam Atıf Sayısı: 1